top of page

Forum Posts

trong kim
Oct 06, 2022
In Travel Forum
Tổ hợp Sun Riverpolis Đà Nẵng Đà Nẵng công nhận kết quả trúng đấu giá của hàng loạt khu đất. Cụ thể, UBND đô thị xác nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối có Khu vực Siêu thị Mini tại phố Hòa Phước, quận Hòa Vang của doanh nghiệp TNHH đầu cơ xuất nhập khẩu Nguyên Minh do ông Võ Văn Thanh – Giám đốc tổ chức là người đại diện theo pháp luật. Đơn giá trúng đấu giá với giá khởi điểm 141.464 đồng/m2/năm, giá trúng đấu giá là 2.717.464 đồng/m2/năm. Khu đất nằm tại mặt tiền Anh chị lộ 1A, phường Hòa Phước, huyện Hòa Vang có diện tích 233 m2. Hình thức sử dụng đất là Nhà nước cho thuê đất theo hình thức thanh toán hàng năm; Thời hạn tiêu dùng đất là 50 năm tính từ lúc ngày ban hành quyết định. UBND thành phố xác nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối có khu đất có ký hiệu C2-7 thuộc Vệt khai thác Qũy đất dọc Anh em lộ 1A, phố Hòa Châu của công ty TNHH MTV thương nghiệp nhà sản xuất cung cấp xuất du nhập Thiên Kim do ông è cổ Quý Hùng - chủ tịch hội đồng thành viên tổ chức là người đại diện theo luật pháp. Đơn giá trúng đấu giá với giá khởi điểm 51.873 đồng/m2/năm, giá trúng đấu giá là 507.873 đồng/m2/năm. Khu đất C2-7 mặt tiền trục đường Nguyễn Văn Vĩnh thuộc Vệt khai thác quỹ đất dọc tuyến Anh chị lộ 1A thuộc phố Hòa Châu, thị xã Hòa Vang mang diện tích 3.940,1 m2. Hình thức tiêu dùng đất là Nhà nước cho thuê đất theo hình thức thanh toán hằng năm. Thời hạn dùng đất là 50 năm từ khi ngày ban hành hình định. Xem thêm: đất nền Dự án sun riverpolis đà nẵng. UBND đô thị xác nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối có Khu bán sản phẩm lưu niệm dùng cho khách du lịch, thị trấn Hòa Ninh, thị xã Hòa Vang đối có tổ chức TNHH liên hợp chuyển vận và du hý VI.TRA.CO do Ngô Tấn Nhị - giám đốc điều hành tổ chức là người đại diện theo pháp luật. Đơn giá trúng đấu giá sở hữu giá khởi điểm 27.719 đồng/m2/năm, giá trúng đấu giá là 160.719 đồng/m2/năm. Khu đất nằm mặt tiền tuyến phố ĐT 602 thuộc thị trấn Hòa Ninh, huyện Hòa Vang mang diện tích một.877 m2. Hình thức dùng đất là Nhà nước cho thuê đất theo hình thức trả tiền; Thời hạn tiêu dùng đất là 50 năm diễn ra từ ngày ban hành hình định. bên cạnh đó người mua có thể tham khảo thêm về Dự án bất động sản liên chiểu đà nẵng.
0
0
1
Forum Posts: Members_Page

trong kim

More actions
bottom of page